Công cụ Biểu Đồ Lớp

 • Có nhiều khung làm việc để tạo biểu đồ lớp giúp thể hiện cấu trúc của hệ thống
 • Giao diện kéo và thả đơn giản trực quan dễ sử dụng
 • Họp trực tuyến & sử dụng chuột tương tác ngay lập tức với mọi người

Các Mẫu Biểu Đồ Lớp

Biểu Đồ Lớp cho Hệ Thống ATM của Ngân Hàng
Biểu Đồ Lớp cho Hệ Thống Mua Sắm Trực Tuyến
Biểu Đồ Lớp cho Hệ Thống Điểm Bán Hàng
Biểu Đồ Lớp cho Hệ Thống Quản Lý Đơn Hàng
Hệ Thống Quản Lý Chuyển Phát Nhanh - Biểu Đồ Lớp
Hệ Thống Ngân Hàng Bán Lẻ - Biểu Đồ Lớp
Biểu Đồ Lớp UML

Biểu Đồ Lớp Là Gì?

Là một loại biểu đồ UML tĩnh mô tả cấu trúc của một hệ thống bằng cách hiển thị các lớp, các thuộc tính, các hoạt động và mối quan hệ giữa các đối tượng.

Biểu đồ lớp được sử dụng để trực quan hoá, mô tả và ghi lại các khía cạnh khác nhau của hệ thống để bạn có thể xây dựng mã có thể thực thi được cho các ứng dụng phần mềm.

Tạo Biểu Đồ Lớp Trên Creately

 1. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sử dụng nhiều khung biểu đồ lớp của Creately hoặc bắt đầu với trang trống và thêm các hình dạng khi bạn làm.
 2. Các tính năng cộng tác trong thời gian thực của Creately rất hữu ích cho việc thiết kế các ứng dụng phần mềm với nhóm của bạn. Chỉ cần mời các cộng tác viên tham gia trang, sử dụng tính năng họp trực tuyến và chuột trong thời gian thực để cùng nhau lập kế hoạch, thảo luận và thiết kế biểu đồ lớp của bạn.
 3. Creately đi kèm với các thư viện hình dạng UML cụ thể hoàn chỉnh với lớp, giao diện, kiểu dữ liệu và hình dạng gói.
 4. Chỉ cần kéo và thả các hình dạng vào trang để thể hiện các lớp, các thuộc tính và các phương thức.
 5. Ghi chú thành phần và các nhánh liên quan với các biểu tượng cụ thể.
 6. Liên kết các dữ liệu, các ghi chú và các thông tin liên quan khác với các lớp bằng cách sử dụng bảng dữ liệu để bổ sung ngữ cảnh.
 7. Sử dụng các liên kết hình dạng để kết nối các lớp trên trang với nhau để dễ dàng điều hướng và dễ hiểu hơn.
 8. Xuất biểu đồ lớp của bạn ở nhiều định dạng bao gồm JPEG, SVG, PNG, PDF và nhiều định dạng khác.

Các Bài Viết Biểu Đồ Lớp