Nâng cao hiệu quả sản xuất

Yêu cầu một bản trình diễn
 • Các hoạt động quản lý tài liệu nhằm thúc đẩy sự hợp tác, cải thiện việc ra quyết định và đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường.
 • Tập trung thông tin liên lạc, các quy trình, thủ tục và các nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục việc quản lý chất lượng.
 • Trực quan hóa bố cục và quy trình của các quy trình hiện tại bằng cách sử dụng phân tích lộ trình quy trình và ánh xạ dòng giá trị để xem xét và cải thiện chúng.
 • Phát triển các chiến lược vận chuyển, hàng tồn kho và vị trí xung quanh các mục tiêu dịch vụ khách hàng của bạn.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra hậu cần và lập bản đồ hệ thống hiện tại để xác định các lỗ hổng và lập các kế hoạch chiến thuật.
 • Trực quan hóa để phân tích các quy trình hoạt động kho hàng của bạn và thảo luận về các cải tiến.
 • Tiến hành các buổi lập kế hoạch kịch bản hợp tác để chuẩn bị và cải thiện các quyết định lập kế hoạch chuỗi cung ứng.
 • Tập hợp dữ liệu bán hàng lịch sử, đơn đặt hàng hiện tại, lô hàng đã lên kế hoạch và những thay đổi của thị trường để dự đoán các mẫu nhu cầu.
 • Điều chỉnh kế hoạch cung ứng với lập kế hoạch nhu cầu trên một không gian làm việc để vận hành chuỗi cung ứng một cách liền mạch.
 • Cộng tác với các bên liên quan trong hệ sinh thái của bạn để tối ưu hóa hiệu suất chuỗi cung ứng.
 • Xác định tất cả các yếu tố rủi ro, tạo các mô hình kịch bản dễ dàng chia sẻ và xác định xác suất xảy ra sự kiện rủi ro.
 • Lập kế hoạch sử dụng hiệu quả không gian văn phòng và nhà xưởng.
 • Hình dung và sắp xếp lại máy móc thiết bị để tận dụng không gian nhà xưởng một cách tốt nhất.
 • Suy nghĩ và lập kế hoạch trực quan
Canvas công việc chiến lược
Intel
Netflix
Nasa
City
Facebook
National Geographic
Paypal
Amazon
Ebay
Amex

Đào tạo và Giáo dục Nhân viên

Đào tạo và Giáo dục Nhân viên

Thiết kế, tạo và cung cấp các chương trình đào tạo sản xuất hiệu quả. Khung vô tận, khả năng lập sơ đồ và cộng tác trong thời gian thực mạnh mẽ để thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo, tạo tài liệu đào tạo và tạo điều kiện cho các cuộc họp, hội thảo trên web, động não, lập kế hoạch và thuyết trình.

Đào tạo và Giáo dục Nhân viên
Hướng dẫn ra quyết định

Hướng dẫn ra quyết định

Hướng dẫn ra quyết định

Khám phá các xu hướng ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất, chuỗi cung ứng, dòng doanh thu và hoạt động kinh doanh tổng thể của bạn bằng cách thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu. Bản đồ luồng giá trị, bản đồ quy trình, sơ đồ tầng, sơ đồ luồng dữ liệu, v.v. để đưa ra quyết định sáng suốt.

Cải thiện tốc độ và chất lượng sản xuất

Cải thiện tốc độ và chất lượng sản xuất

Sử dụng sơ đồ và bản đồ quy trình để lập hồ sơ, tiêu chuẩn hóa và củng cố các quy trình thiết lập sản xuất một cách hợp lý, để phát triển các quy trình bảo trì phòng ngừa tiêu chuẩn cho từng máy trong quy trình sản xuất và xác định nguyên nhân gốc rễ của các quy trình bị lỗi.

Cải thiện tốc độ và chất lượng sản xuất

G2 Leader
G2
Capterra
GetApp
Atlassian
Software Advice
TrustRadius
Tích hợp với các ứng dụng bạn làm việc