Mapowanie oddziaływania na potrzeby planowania produktu

Wizualne szablony wyznaczania celów biznesowych oraz identyfikacji zasobów i sposobów ich osiągania

Utwórz mapę oddziaływania
  • Umożliwienie współpracy pomiędzy zespołami biznesowymi i technicznymi
  • Przegląd i analiza celów biznesowych i oczekiwanych wyników wraz z interesariuszami
  • Nadaje sens szerszej perspektywie i odpowiednio dostosowuje cele i zadania
Mapowanie oddziaływania na potrzeby planowania produktu
Mapowanie oddziaływania na potrzeby planowania produktu

Więcej przykładów map oddziaływania i szablonów

Szablon mapy podróży klienta (Customer Journey Map)

Szablon mapy podróży klienta (Customer Journey Map)

Szablon mapowania podróży klienta (Customer Journey Mapping Template)

Szablon mapowania podróży klienta (Customer Journey Mapping Template)

Twórczo pomaga ci to zrobić z

Wstępnie zaprojektowane szablony do tworzenia map oddziaływania
Łatwe narzędzia do rysowania i programowania do planowania produktu
Udostępniaj innym członkom zespołu w celu współpracy w czasie rzeczywistym i edycji grupowej
Eksportowanie diagramu w postaci wysokiej jakości obrazów lub plików PDF w celu włączenia go do prezentacji PowerPoint i dokumentów Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Przewodnik i najlepsze praktyki

Mapa oddziaływania jest używana w planowaniu strategicznym. Struktury takie jak mapa umysłu, wizualizuje zakres inicjatywy biznesowej i leżące u jej podstaw założenia

Jak stworzyć mapę oddziaływania

  • Zbierz zespół i interesariuszy, aby zdefiniować i opisać swoje cele biznesowe. Upewnij się, że Twoje cele są zgodne z kryteriami SMART.
  • Zidentyfikuj swoich klientów, ich potrzeby, wyzwania, problemy, itp. i stwórz osobowość użytkownika. Tworzenie oddzielnych osób pomoże Ci znaleźć odpowiednie produkty.
  • Dowiedz się, jakie działania chcesz, aby Twoi klienci podjęli, jeśli chcesz osiągnąć wcześniej zidentyfikowany cel. Opisz, jak mają się zachowywać i dodaj te działania do sekcji dotyczącej wpływu.
  • Zrozum, co możesz zrobić, aby umożliwić swoim klientom podjęcie takich działań. Może to być dodanie nowych funkcji do produktu lub usługi, wprowadzenie nowego produktu lub usługi itp.
  • Przeanalizuj mapę oddziaływania, którą wykonałeś. Dzięki zebranym informacjom będziesz w stanie stworzyć odpowiednie mapy historii użytkownika.
  • Korzystając z przeglądarki Creately Viewer, możesz osadzać wykresy, które stworzyłeś w wiki firmy, na stronach internetowych lub w swoim intranecie.

Pracuje z narzędziami, które kochasz

Przemyślane integracje z platformami, z których korzystasz na co dzień

Pracuje z narzędziami, które kochasz