The Creately Blog

Jak zrobić diagram przepływu użytkownika

Diagramy przepływu użytkownika są niezbędne w opanowaniu user experience. Pozwalają one zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją aplikacją lub stroną internetową, jakie kroki podejmują, aby wykonać zadanie lub osiągnąć cel na Twojej stronie. Pomoże Ci to… Read More

Relacje diagramów klas UML wyjaśnione na przykładach
class diagram relationships

Wiele osób uważa diagramy klas za nieco bardziej skomplikowane w budowie w porównaniu do diagramów ER. W większości przypadków jest to spowodowane niemożnością zrozumienia różnych zależności w diagramach klasowych. Ten artykuł wyjaśnia, jak poprawnie określić i zaimplementować różne zależności diagramu… Read More

10 największych wyzwań w zarządzaniu projektami i jak ich uniknąć
10 biggest project management challenges - project management challenges

Jeśli projekt jest statkiem, to zarządzanie projektem jest jego żaglem. Zarządzanie projektem jest tym, co zapewnia dyrektywę dla danego projektu, tak aby mógł on być kierowany w stronę sukcesu. Jednak w trakcie realizacji projektu można napotkać niespotykane dotąd wyzwania związane… Read More

Prosty przewodnik po fazach cyklu życia projektu
Phases of Project Management Lifecycle

Utrzymanie projektu na właściwym torze od początku do końca, przy jednoczesnym zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu zasobów, czasu i pieniędzy, zależy od tego, jak dobrze zarządzasz fazami cyklu życia projektu. W zależności od rodzaju projektu i jego wymagań liczba faz cyklu życia… Read More