Więcej przykładów i szablonów BCG Matrix

Matryca BCG Szablon

Matryca BCG Szablon

Przykłady macierzy BCG

Przykłady macierzy BCG

Matryca BCG Matryca udziału we wzroście

Matryca BCG Matryca udziału we wzroście

Szablon 5 Whys dla Design Thinking

Szablon 5 Whys dla Design Thinking

Szablon organizatora spotkań

Szablon organizatora spotkań

Twórczo pomaga ci to zrobić z

Wstępnie zaprojektowane szablony do wykonywania analizy BCG
Łatwe narzędzia do rysowania i diagramu służące do rozszerzania matrycy BCG
Udostępniaj innym członkom zespołu w celu współpracy w czasie rzeczywistym i edycji grupowej
Osadzaj i udostępniaj zawsze zaktualizowany bezpieczny schemat z Creately Viewer na dowolnej wewnętrznej stronie internetowej lub stronie internetowej.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Przewodnik i najlepsze praktyki

Matryca Boston Consulting Group (BCG) jest narzędziem, które pomaga organizacjom analizować różne linie produktów lub jednostki biznesowe. Wyniki analizy służą do określenia, gdzie należy przydzielić zasoby

Jak używać matrycy BCG

  • Wybierz obszar lub jednostkę, która ma być analizowana za pomocą matrycy BCG. Może to być linia produktów, pojedyncza marka, jednostka biznesowa lub cały biznes.
  • W oparciu o obszar, który wybrałeś do analizy, zdefiniuj rynek. Należy zachować ostrożność przy określaniu i wybieraniu właściwego i poprawnego rynku dla danej jednostki.
  • Utwórz matrycę lub wybierz jedną z przykładów matrycy BCG Creately. Możesz dostosować je online zgodnie z analizą przeprowadzoną przez swój zespół.
  • Obliczyć względny udział w rynku dla wybranej jednostki na podstawie udziału w rynku lub przychodów. Pomiar powinien być wykreślony na osi x.
  • Oszacuj tempo wzrostu branży, korzystając z raportów wzrostu branży. Pomiar ten należy wykreślić na osi y.
  • Umieść analizowane jednostki na odpowiednim polu w oparciu o ich miejsce w udziale w rynku i wzroście.
  • Inwestuj pieniądze w produkty w kwadrancie Stars, nie marnuj pieniędzy na psy, wydoić krowy i przeznaczyć fundusze eksperymentalne na znaki zapytania.
  • Umieść matrycę BCG utworzoną w intranecie lub innych wewnętrznych witrynach internetowych za pomocą przeglądarki Creately Viewer, aby kluczowe osoby, których to dotyczy, miały do niej łatwy dostęp.

Więcej szablonów i pomysłów wizualnych w analizie BCG

Model GROW jako coach dla nowych pracowników

Model GROW jako coach dla nowych pracowników

Analiza PESTLE dla analizy biznesowej

Analiza PESTLE dla analizy biznesowej

Model łańcucha wartości pozyskiwania środków finansowych

Model łańcucha wartości pozyskiwania środków finansowych

Matryca priorytetów działań

Matryca priorytetów działań

Mapa percepcyjna dla analizy konkurencji

Mapa percepcyjna dla analizy konkurencji

Karta wyboru dla Kaizen

Karta wyboru dla Kaizen

Pracuje z narzędziami, które kochasz

Przemyślane integracje z platformami, z których korzystasz na co dzień

Pracuje z narzędziami, które kochasz