Flere OKR-maler og eksempler

OKR-mal

OKR-mal

OKR Malinnstillinger

OKR Malinnstillinger

Mål og nøkkelresultatmal

Mål og nøkkelresultatmal

Målsettingsark

Målsettingsark

OGSM-mal

OGSM-mal

Creately hjelper gjennom

Forhåndstegnede maler for mål og nøkkelresultater
Enkle tegne- og diagramverktøy for strategisk planlegging
Del med andre for sanntidssamarbeid og grupperedigering
Eksporter diagrammer som PNG, SVG eller JPEG for publisering eller innebygging i dokumenter, presentasjoner osv.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Veiledning og gode fremgangsmåter

OKR er et akronym som står for mål og nøkkelresultater (objectives, key results). Det er et kooperativt styringsverktøy som hjelper selskaper med å implementere strategiene sine effektivt. Mål refererer til selskapets mål som skal oppnås i fremtiden, og de viktigste resultatene er beregningene som brukes til å måle fremgang mot målene.

Hvordan sette OKR-er

  • Før økten introduserer du OKR-scoringssystemet for teamet. Det er en glideskala mellom 0-10 som indikerer om du bommet på, kom nær eller oppnådde målet ditt for nøkkelresultatet.
  • Identifiser hovedmålene. Ideer kan genereres gjennom en idémyldrings-gruppe. Du kan bruke Creately som en tavle for å samarbeide om å samle ideer og gruppere dem basert på likheter (dvs. bruke et affinitetsdiagram).
  • Neste trinn er å identifisere nøkkelresultatene. Dette er de målbare resultatene som vil hjelpe deg med å indikere at du har nådd målene dine. Når du har identifisert målene, tildel hvert nøkkelresultat en eier.
  • Gå gjennom de identifiserte målene og nøkkelresultatene, og avgjør om de er ambisiøse nok, og om de er for mange, eller for få. Basert på teamets kapasitet og selvtillit, kan du øke målet ditt, ellers kan du beholde det som det er.
  • Hvis det kreves involvering av et annet team for å oppnå de oppsatte målene og nøkkelresultatene, må du sørge for å involvere dem gjennom å dele OKR-ene dine.
  • Mens du bør score dine nøkkelresultater med jevne mellomrom for å identifisere blokkeringer tidlig, gir du hvert nøkkelresultat et sluttresultatet på slutten av kvartalet. Du kan gjennomføre et evalueringsmøte for å diskutere resultatene og hvordan du skal fortsette i fremtiden.

Flere maler og visuelle ideer for strategisk planlegging

Sprint Retrospective Template

Sprint Retrospective Template

Handlingsplan for målsetting

Handlingsplan for målsetting

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan

Handlingsplanmal

Handlingsplanmal

OGSM-modell

OGSM-modell

Start Stopp Fortsett mal

Start Stopp Fortsett mal

Fungerer med verktøyene du elsker

Gjennomtenkte designede integrasjoner med plattformene du bruker hver dag

Fungerer med verktøyene du elsker