Actieplan met corrigerende maatregelen

Problemen documenteren, oorzaken vaststellen en corrigerende maatregelen plannen

Start een canvas
  • Brainstormen en plannen rond het verbeteren van processen en het elimineren van gebrekkige praktijken met correctieve actieplannen, root cause analyse, proces in kaart brengen, PDCA en nog veel meer
  • Werk naadloos samen met collega's en belanghebbenden met Creately's oneindige canvas, in-app videovergaderen, synchroon bewerken, real-time muisvolgsysteem en wijzigingsvoorbeelden
  • Exporteer uw documenten in SVG-, PNG-, JPEG- of PDF-indelingen voor publiceren, delen en afdrukken

Meer correctieve actieplan sjablonen en voorbeelden

Actieplan met corrigerende maatregelen

Actieplan met corrigerende maatregelen

Actieplan sjabloon

Actieplan sjabloon

Marketing Actie Plan

Marketing Actie Plan

Actieplan voor bedrijven

Actieplan voor bedrijven

Actieplan sjabloon

Actieplan sjabloon

Creately helpt je dit te doen met

Vooraf ontworpen sjablonen voor kwaliteitsbeheer
Eenvoudige teken- en diagramhulpmiddelen voor het opstellen van correctieve actieplannen
Deel het met anderen in je klas en vraag hen om input
Exporteer uw diagrammen als PNG's, SVG's of JPEG's om ze te publiceren of in te voegen in documenten, presentaties, enz.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Gids en Beste Praktijken

Een correctief actieplan is een document waarin de te volgen stappen worden beschreven om een foutieve taak, proces, product, dienst of het gedrag van een werknemer te corrigeren. In het actieplan worden de probleemsituatie, de mogelijke onderliggende oorzaken en de te volgen en uit te voeren corrigerende maatregelen in detail beschreven.

Hoe schrijf je een correctief actieplan

  • Om de oplossing te bepalen, moet u eerst weten wat het probleem is en wat de aard ervan is. Door een oorzakenanalyse uit te voeren, kunt u gemakkelijk vaststellen wat de oorzaak van het probleem is, waarom het zich voordoet en of het al eerder is voorgekomen. U kunt de oorzaak en gevolg analyse of de 5 waarom analyse gebruiken om de grondoorzaak analyse uit te voeren.
  • Zodra u de hoofdoorzaak hebt vastgesteld, is het tijd om een oplossing te bepalen en te implementeren om te voorkomen dat het probleem zich voordoet. Oplossingen kunnen bestaan in het opnieuw evalueren van een proces, het versterken van het beoordelingsproces om ervoor te zorgen dat het probleem zich niet meer voordoet, of het geven van de nodige teamtraining om de werknemers beter te laten presteren.
  • Geef aan welke personen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de corrigerende maatregelen en aan wie en wanneer zij verslag moeten uitbrengen.
  • De volgende stap is het vaststellen van belangrijke succesmaatregelen om te bepalen of de corrigerende maatregelen al dan niet doeltreffend zijn. U kunt SMART-doelstellingen (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden) vaststellen om het meten van de verwachte resultaten te vereenvoudigen.
  • Hou nauwlettend in de gaten of de stappen worden voltooid. Noteer de geleerde lessen voor toekomstig gebruik.

Meer sjablonen en visuele ideeën voor kwaliteitsmanagement

Actieplan voor het stellen van doelen

Actieplan voor het stellen van doelen

Strategisch Actieplan

Strategisch Actieplan

5 waarom-sjabloon voor ontwerpdenken

5 waarom-sjabloon voor ontwerpdenken

Oorzaak en gevolg sjabloon

Oorzaak en gevolg sjabloon

Actieplan voor werknemersbetrokkenheid

Actieplan voor werknemersbetrokkenheid

Sjabloon van geleerde lessen

Sjabloon van geleerde lessen

Werkt met het gereedschap waar je van houdt

Doordachte integraties met de platformen die u dagelijks gebruikt

Werkt met het gereedschap waar je van houdt