Thêm Ví dụ và Mẫu về Ma trận BCG

Mẫu ma trận BCG

Mẫu ma trận BCG

Ví dụ về ma trận BCG

Ví dụ về ma trận BCG

Ma trận Chia sẻ Tăng trưởng Ma trận BCG

Ma trận Chia sẻ Tăng trưởng Ma trận BCG

5 mẫu tại sao cho tư duy thiết kế

5 mẫu tại sao cho tư duy thiết kế

Mẫu người tổ chức cuộc họp

Mẫu người tổ chức cuộc họp

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để thực hiện phân tích BCG
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch chiến lược
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng SVG, PNG, PDF, v.v. để xuất bản, chia sẻ và in
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Ma trận BCG là công cụ giúp các tổ chức phân tích hiệu quả hoạt động và vị trí của dòng sản phẩm hoặc các đơn vị kinh doanh khác nhau của họ. Kết quả phân tích được sử dụng để xác định nơi phân bổ nguồn lực.

Cách sử dụng ma trận BCG

  • Chọn một khu vực hoặc đơn vị được phân tích bằng cách sử dụng ma trận BCG. Đây có thể là một dòng sản phẩm, thương hiệu riêng lẻ hoặc đơn vị kinh doanh hoặc toàn bộ doanh nghiệp.
  • Dựa trên khu vực bạn đã chọn để phân tích, hãy xác định thị trường. Hãy cẩn thận xác định và lựa chọn thị trường phù hợp và chính xác cho đơn vị.
  • Tạo một ma trận hoặc chọn một ma trận từ các ví dụ về ma trận BCG của Creately. Bạn có thể tùy chỉnh trực tuyến theo phân tích của bạn với cả nhóm.
  • Tính thị phần tương đối cho đơn vị đã chọn, dựa trên thị phần hoặc doanh thu. Phép đo phải được vẽ trên trục X.
  • Ước tính tốc độ tăng trưởng của ngành với sự trợ giúp của các báo cáo tăng trưởng của ngành. Phép đo này phải được vẽ trên trục Y.
  • Đặt các đơn vị bạn đang phân tích vào ô thích hợp dựa trên vị trí của chúng trong thị phần và tốc độ tăng trưởng.
  • Đầu tư vào các sản phẩm trong góc Star, xem xét loại bỏ phần Dog, sữa cho phần Cow, và phân bổ quỹ thử nghiệm cho phần Question.
  • Xuất sơ đồ của bạn để nhúng vào các trang web nội bộ hoặc mạng nội bộ. Hoặc bạn có thể chia sẻ liên kết chỉnh sửa / đánh giá sơ đồ với những người quan trọng có liên quan.

Thêm các mẫu và ý tưởng trực quan để lập kế hoạch chiến lược

Mô hình GROW để huấn luyện nhân viên mới

Mô hình GROW để huấn luyện nhân viên mới

Phân tích PESTLE cho Phân tích Kinh doanh

Phân tích PESTLE cho Phân tích Kinh doanh

Mô hình chuỗi giá trị mua lại tài chính

Mô hình chuỗi giá trị mua lại tài chính

Ma trận ưu tiên hành động

Ma trận ưu tiên hành động

Bản đồ tri giác để phân tích cạnh tranh

Bản đồ tri giác để phân tích cạnh tranh

Chọn biểu đồ cho Kaizen

Chọn biểu đồ cho Kaizen

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích