Hơn 8 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Hình dung cấu trúc phân tích công việc (WBS) một cách dễ dàng

Vẽ ngay cả những cấu trúc phân tích công việc phức tạp nhất cho các dự án của bạn một cách nhanh chóng. Các hình ảnh và trình kết nối thông minh, cùng với tính năng tạo mới, thanh công cụ ngữ cảnh và các tùy chọn tạo style dễ dàng.

  • Giao diện kéo và thả trực quan với tính năng điều khiển và vẽ chính xác
  • 100 mẫu cấu trúc phân tích công việc (WBS) được vẽ sẵn để nhanh chóng tìm cảm hứng
  • Chủ đề màu sắc được thiết lập trước và tùy chọn nhập hình ảnh để tùy chỉnh sơ đồ

Cộng tác liền mạch với các nhóm và các bên liên quan

Cập nhật theo thời gian thực và mời các thành viên đề xuất thay đổi. Để mọi người thống nhất với nhau, tránh thông tin sai lệch với sự cộng tác đồng bộ.

  • Kết nối các nhóm trên toàn cầu với sự cộng tác liền mạch trong thời gian thực
  • Chia sẻ phản hồi với các nhận xét và các chuỗi thảo luận
  • Kiểm soát quyền chỉnh sửa hoặc quyền xem xét cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Duyệt qua hàng nghìn mẫu miễn phí, chất lượng cao

các mẫu được vẽ chuyên nghiệp cho hầu hết các tình huống có thể tưởng tượng được

Mẫu cấu trúc phân tích công việc cho một dự án công ty

Cấu trúc phân chia công việc

Mẫu mũi tên SWOT trống

Creately hoạt động trên đa dạng mọi nền tảng

Desktop
Mobile
Online