Alat Rajah Jujukan

 • Pelbagai rangka kerja untuk mencipta gambar rajah jujukan yang menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan objek dalam sistem
 • Antara muka yang menggunakan tindakan seret dan lepas yang mudah untuk menggambarkan cara sistem berinteraksi antara satu sama lain
 • Persidangan video & pengesanan tetikus secara langsung untuk bekerjasama dalam masa nyata dengan orang lain

Templat Rajah Jujukan

Rajah Jujukan Sistem ATM
Pengesahan Pengguna Facebook - Contoh Jujukan
Serpihan Gabungan Alternatif - Contoh Jujukan

Apakah Diagram Jujukan?

Rajah jujukan adalah jenis gambar rajah UML yang menunjukkan bagaimana objek dalam sistem berinteraksi antara satu sama lain melalui jujukan.

Rajah Jujukan digunakan untuk mereka bentuk, mendokumenkan dan mengesahkan seni bina, antara muka dan logik sistem dengan menerangkan jujukan tindakan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan tugasan.

Bagaimana untuk Mencipta Rajah Jujukan?

 1. Alat gambar rajah jujukan Creately membolehkan anda membuat gambar rajah jujukan secara terperinci. Ia didatangkan dengan perpustakaan bentuk yang khusus dengan catatan rajah jujukan dan fungsi seret dan lepas yang mudah untuk mengilustrasikan talian hayat, pengguna dan cara mereka berinteraksi antara satu sama lain.
 2. Ketika menghasilkan gambar rajah jujukan, langkah pertama adalah dengan mengenal pasti semua objek yang akan terlibat dalam sistem.
 3. Dalam rajah jujukan, pengguna diwakili oleh imej kayu dan objek diwakili oleh segi empat tepat.
 4. Cipta talian hayat yang mewakili kewujudan objek atau pengguna dari semasa ke semasa. Lebih banyak masa aka habis jika anda beralih ke bawah talian hayat.
 5. Kini, anda boleh mula memvisualisasikan interaksi pengguna dengan objek. Perlu ini perlu melibatkan semua langkah yang mesti diselesaikan oleh pengguna untuk tugasan tertentu.
 6. Pesanan adalah catatan yang menunjukkan maklumat yang dihantar antara objek.
 7. Rajah jujukan menunjukkan jujukan interaksi dalam sistem melalui pergerakan ke bawah talian hayat dengan setiap pesanan.
 8. Apabila anda menyenaraikan semua objek, pengguna, talian hayat dan pesanan, anda akan mendapat gambaran visual yang lengkap tentang cara sistem tersebut berfungsi.

Artikel Rajah Jujukan